Homepage von Basti1012 = ,spiele ,othello vs computer 
black
2
white
2